VamPus\’ LinkVerden

september 28, 2006

Noam Chomsky

Filed under: Uncategorized — vampus @ 1:33 pm

En kommentar om Blame-America-First fraksjonens leder:

«To his supporters Noam Chomsky is a brave and outspoken champion of the oppressed against a corrupt and criminal political class. But to his opponents he is a self-important ranter whose one-sided vision of politics is chosen for its ability to shine a spotlight on himself. And it is surely undeniable that his habit of excusing or passing over the faults of America’s enemies, in order to pin all crime on his native country, suggests that he has invested more in his posture of accusation than he has invested in the truth

Takk til Wildcat for tips.

Reklamer

september 3, 2006

25 nye år med Chavez

Filed under: Latin-Amerika — vampus @ 11:38 am

Venstresidas posterboy i Latin-Amerika, Venezuelas president Hugo Chavez, takker for støtten og går inn for 25 år til som president.

«I would call a national referendum to have the people decide if I can continue here indefinitely or if I have to go after six years,» he said.

Chavez er for høyresida mest beryktet for sine allianser. I Europa kjøper han våpen fra Russland og roser diktaturet Belarus som et modellsamfunn.

«Chavez is mainly courting countries considered by the Bush administration to be outsiders. He’s looking for oil deals, votes to support Venezuela’s bid for a seat on the UN Security Council, and to create a common ideological front against the US.»
chxvezxogxcastro_280.jpgI Afrika er hyller han Zimbabwes diktator Robert Mugabe som en frihetskjemper og han har funnet en jødehatende sjelevenn i Irans president Ahmadinejad. Som ideologisk arvtaker til Fidel Castro er det ikke overraskende at han unnskylder opprustning og trening av sivile til geriljakrig på et oppdiktet forestående angrep fra USA. Forøvrig skal Chavez ifølge avisa El Universal bevæpne den presidentlojale ungdomsorganisasjonen, Francisco de Miranda, som teller 15 000 personer, med nettopp russiskproduserte AK-130.

Ikke at dette gjør han til aggressor, altså. FNs utviklingsrapport viser at BNP pr. innbygger i Venezuela falt fra $8860 til $4919 fra 1999 til 2005, Venezuela falt på rankingen over menneskelig utvikling fra 48. plass til 75. plass, samtidig som oljeprisen i samme tidsrom steg fra $16 til over $50. (via Blaa Blogg) 25 år til med Chavez vil nok gjøre underverker for landet.

Men som sosialistene så ofte påpeker; tvangsbyttet av leger mot olje mellom Cuba og Venezuela gir jo folk gratis øyeoperasjoner og subsidierte supermarkeder. Så da er det jo sikkert greit.

Takk til Chris for tips på mail vampus @ gmail.com.

Blogg på WordPress.com.